Περιοχή Πελατών

Συχνές ερωτήσεις για μαζική αποστολή sms, bulk sms

Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;


Ανάλογα με το σκοπό και το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε  υπάρχει ποικιλία όσον αφορά το είδος του bulk sms.
 
Η πλατφόρμα smsme.gr έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στον χρήστη τις παρακάτω επιπλέον μορφές bulk sms:
  • Για να απευθυνθούμε μεμονωμένα στον κάθε χρήστη υπάρχει η δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένου (personalized) sms, συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο το όνομα, το επώνυμο ή άλλο στοιχείο που αφορά τον αποδέκτη.  Το προσωποποιημένο sms συμβάλλει στην 100% εξατομικευμένη (customized) επικοινωνία με τον παραλήπτη.
  • Για να πραγματοποιήσουμε μετρήσιμη sms campaign, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής κωδικοποιημένου sms, συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο μεταβλητή που είτε διαφοροποιείται ανά παραλήπτη είτε μπορεί να είναι μοναδική.


Το κωδικοποιημένο sms συμβάλλει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών sms marketing.1.Τι είναι το bulk SMS ;
2.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
3.Τι είναι η πλατφόρμα smsme.gr ;
4.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsme.gr ;
5.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
6.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
7.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
8.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
10.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
11.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
12.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
13.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsme.gr ;
14.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
15.Γιατί smsme.gr ;
16.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
17.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?