Περιοχή Πελατών

Όροι χρήσης

Το www.smsme.gr αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Hostwork Internet Services.
Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η Hostwork Internet Services σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών και αποθετικών ζημιών, λόγω οποιασδήποτε χρήσης, που οφείλονται σε κακή ή λανθασμένη χρήση των υπηρεσιών της, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Αναγνωρίζετε πως η Hostwork Internet Services αναλαμβάνει την παράδοση των μηνυμάτων στο δίκτυο των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων. Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται επίσης:

* Αν ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από το δίκτυό του
* Αν έχει ενεργοποιημένη την συσκευή του
* Αν τα καιρικά φαινόμενα επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου και
* Αν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στην εταιρία για αποτυχημένη ή καθυστερημένη αποστολή μηνυμάτων.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης χωρίς την έγγραφη άδεια της Hostwork Internet Services.

Οι κωδικοί που παραχωρούνται από το www.smsme.gr προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη που του χορηγούνται.

Απαγορεύεται η παράνομη χρήση της υπηρεσίας, ιδίως για σκοπούς που θίγουν την ιδιωτική σφαίρα των παραληπτών sms μηνυμάτων, καθώς και χρήση αντίθετη στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
Πιο συγκεκριμένα εγγυάστε πως σε καμία περίπτωση δεν θα στείλετε μηνύματα μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας, με σκοπό την μαζική διαφήμιση σε τυχαίους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (spamming) και θα αφαιρέσετε απο τις λίστες σας οποιοδήποτε αριθμό του οποίου ο παραλήπτης θα ζητήσει τον αποκλεισμό του απο τις αποστολές σας.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της υπηρεσίας, για αποστολή υβριστικών και πρόστυχων μηνυμάτων.

Η Hostwork Internet Services διατηρεί αρχείο με τις αποστολές που πραγματοποιούνται, καθώς και με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θεωρούνται αυστηρώς απόρρητα και μπορεί να παραδοθούν μόνον εάν ζητηθεί επισήμως από δημόσια αρχή.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του κόμβου www.smsme.gr έχει την ευθύνη για όσες αποστολές πραγματοποιούνται μέσω του κωδικού του.
Συμφωνείτε δε, πως σε περίπτωση ποινικής δίωξης από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο σχετικό με την αποστολή μηνυμάτων σας, αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και αναγνωρίζετε πως η εταιρεία Hostwork Internet Services  δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ευθύνη της Hostwork Internet Services περιορίζεται στην ελάχιστη υπό του νόμου επιτρεπόμενη δια του παρόντος.

H Hostwork Internet Services διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης και τον τιμοκατάλογό της χωρίς προειδοποίηση.

Η Hostwork Internet Services  θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες του κόμβου έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν συμμορφωθεί προς αυτό.

Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παραπάνω όρους να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής ενός εκ των όρων της σύμβασης  η εταιρεία Hostwork Internet Services  διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών της.