Περιοχή Πελατών

Συχνές ερωτήσεις για μαζική αποστολή sms, bulk sms

Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?


Και στις 2 περιπτώσεις αναφερόμαστε στην αποστολή ενός μηνύματος σε πολλαπλούς παραλήπτες.
Η διαφορά της μαζικής αποστολής με την καμπάνια είναι ότι στην πρώτη περίπτωση συντάσσουμε το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε την ίδια στιγμή και το αποστέλλουμε μαζικά σε οποιαδήποτε λίστα παραληπτών έχουμε δημιουργήσει πιο νωρίς, χωρίς την δυνατότητα εκ νέου προγραμματισμού του ίδιου μηνύματος.

Στην δεύτερη περίπτωση της αποστολής καμπάνιας, μπορούμε να δημιουργούμε μια σειρά από μηνύματα τα οποία και αποθηκεύουμε ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε και να αποστέλλουμε καμπάνιες με προκαθορισμένα μηνύματα άμεσα, να διαχειριζόμαστε πολλαπλές αποστολές χωρίς την ανάγκη σύνταξης του κειμένου και αποστολής την ίδια στιγμή, να επαναπρογραμματίζουμε ήδη απεσταλμένα μηνύματα κοκ να αποστέλλουμε όλα τα παραπάνω σε λίστες παραληπτών που έχουμε δημιουργήσει.

1.Τι είναι το bulk SMS ;
2.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
3.Τι είναι η πλατφόρμα smsme.gr ;
4.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsme.gr ;
5.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
6.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
7.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
8.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
9.Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;
10.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
11.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
12.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
13.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsme.gr ;
14.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
15.Γιατί smsme.gr ;
16.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?